Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bài 8: Bộ tem "Kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam vùng lên đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân, giành độc lập cho dân tộc, xoá bỏ ách đô hộ của thực dân Pháp, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một trang sử mới cho dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm 50 năm sự kiện lịch sử trọng đại này, Bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem gồm 6 mẫu, ghi lại những mốc kỷ niệm lịch sử của Cách mạng.

 

6 mẫu tem gồm: Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm 105 năm ngày sinh Hồ Chủ Tịch; Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Bắc Việt Nam; Kỷ niệm 20 năm ngày thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công an nhân dân; Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện.

 

Bộ tem (MS 714) phát hành ngày 14/8/1995 do hoạ sĩ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế đã đoạt giải nhất tại cuộc thi vẽ mẫu tem kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 do Bưu điện Việt Nam tổ chức. Bộ tem có khuôn khổ 32x43(mm), số răng 13, in ốp-xét nhiều màu tại Xí nghiệp in Tem Bưu điện.

 

* Bộ tem "Kỷ niệm 50 năm con tem Cách mạng đầu tiên"

 
Ngày 2/9/1946, nhân kỷ niệm 1 năm ngày độc lập, Bưu điện Việt Nam đã phát hành bộ tem đầu tiên gồm 05 mẫu tem mang chân dung Hồ Chủ Tịch. Đây là bộ tem đầu tiên do ta hoàn toàn tự thiết kế, in ấn và phát hành, mở ra một kỷ nguyên mới cho tem Bưu chính Cách mạng.

 

 

 

Năm 1996, nhân kỷ niệm 50 năm tem Bưu chính Cách mạng, Bưu điện Việt Nam phát hành một mẫu tem khắc họa lại hình con tem đầu tiên được cách điệu trên nền những cánh hoa sen. Đây là bộ tem thứ hai được thể hiện theo phong cách tem trên tem, một loại hình tem được nhiều người sưu tập ưa chuộng tìm kiếm.

 

Bộ tem (MS 737) phát hành ngày 15/8/1996, do hoạ sĩ Hoàng Thúy Liệu thiết kế khuôn khổ 43x32(mm), số răng 13, in ốp-xét nhiều màu tại Xí nghiệp in Tem Bưu điện.

 

* Bộ tem "Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam"

 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (tiền thân là Mặt trận Dân tộc thống nhất) ra đời ngày 18/11/1930 do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

 

 

 

Từ ngày thành lập đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giương cao ngọn cờ " Đại đoàn kết" đã vận động, động viên những người Việt Nam ở trong và ngoài nước, vì Tổ quốc, vì đồng bào hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và bằng hành động cụ thể đóng góp công sức vào sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, cơm no, áo ấm cho đồng bào và xây dựng đất nước tiến lên Chủ nghĩa Xã hội"

 

Bộ tem  (MS 847) phát hành ngày 18/11/2000, do hoạ sĩ Nguyễn Thị Sâm thiết kế thể hiện hình ảnh Bác Hồ, người chỉ huy dàn nhạc khối Đại đoàn kết toàn dân.

 

Hình ảnh thể hiện ý tưởng: Bác Hồ là hiện thân của sự đoàn kết dân tộc, một lãnh tụ vĩ đại, người chỉ huy tài tình, luôn lấy đoàn kết là yếu tố quan trọng để nhân lên sức mạnh tổng hợp của toàn dân, đó là một nguyên nhân dẫn đến sự thành công của Cách mạng Việt Nam. Người thường nói "Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công". Câu nói thật ngắn gọn, dễ hiểu, đã là linh hồn của bài hát "Kết đoàn" mà cả dân tộc hướng theo người chỉ huy, cất cao tiếng hát cùng năm tháng, đưa Cách mạng Việt Nam đến bến bờ thắng lợi, vinh quang.

 

Khuôn khổ tem 32x43(mm), số răng 13, in ốp-xét nhiều màu tại Xí nghiệp in Tem Bưu điện.

 

Quang Hải