Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Ngày Quốc tế thiếu nhi trên tem Bưu chính Việt Nam

Hưởng ứng cuộc thi "Tuổi trẻ Việt Nam qua con tem Bưu chính", Cổng thông tin điện tử Bưu điện Việt Nam tổng hợp giới thiệu các bộ tem Bưu chính Việt Nam phát hành về đề tài ngày Quốc tế thiếu nhi.

1. Bộ Tem "Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6" (MS 332 - Phát hành ngày 20/3/1978)

 

Bộ tem gồm 01 mẫu do họa sỹ Đỗ Việt Tuấn thiết kế, khuôn khổ 29x38(mm), in ốp-xét nhiều màu tại Nhà in Trần Phú. Trên mẫu tem thể hiện hình ảnh các em thiếu nhi đang múa hát.

2. Bộ Tem "Năm Quốc tế thiếu nhi 1979" (MS 353 - Phát hành ngày 01/6/1979)

 

Bộ tem gồm 04 mẫu do họa sỹ Trần Ngọc Uyển thiết kế, khuôn khổ 29x35(mm), in ốp-xét nhiều màu tại Nhà in Tiến Bộ. Trên mẫu tem thể hiện hình ảnh: Bác Hồ với thiếu nhi - Chăm sóc bảo vệ mầm non của đất nước - Vì tương lai con em chúng ta - Thiếu nhi quốc tế.

3. Bộ Tem "Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6" (MS 364 - Phát hành ngày 15/6/1980)

 

Bộ tem gồm 01 mẫu do họa sỹ Đỗ Việt Tuấn thiết kế, khuôn khổ 29x37(mm), in ốp-xét nhiều màu tại Nhà in Tiến Bộ. Trên mẫu tem thể hiện hình ảnh các em thiếu nhi quốc tế đang vui múa hát.

 

Quang Hải