Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thông báo chất lượng bưu phẩm ghi số và bưu kiện quốc tế tháng 2/2016

Ngày 21/03/2016, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ra văn bản số 930/BĐVN-QLCL về việc thông báo chất lượng bưu phẩm ghi số và bưu kiện quốc tế chiều đi và đến tháng 2/2016

Thông báo chất lượng bưu phẩm ghi số và bưu kiện quốc tế tháng 2/2016 tại đây.