Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Điều chỉnh lịch phát hành bộ tem “Rái cá WWF”

Ngày 18/5/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 1596/BTTTT-BC về việc điều chỉnh ngày phát hành bộ tem “Rái cá (WWF)” theo đề xuất của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vào ngày 1/9/2016 thay vì ngày 01/6/2016 như dự kiến.

Trước đó, thực hiện Quyết định số 4947/QĐ-BTTTT  ngày 07/7/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về chương trình phát hành tem bưu chính năm 2016, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức thiết kế mẫu chính thức bộ tem “Rái cá” gồm 04 mẫu và 01 khối. Tuy nhiên trong quá trình thiết kế Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhận thấy đây là bộ tem khó, số lượng mẫu nhiều, cần thời gian đầu tư thể hiện chính xác từng chi tiết của con vật, làm việc với các nhà khoa học để xác minh chuẩn xác tên khoa học. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã có văn bản số 1630/BĐVN-TBC ngày 05/5 năm 2016 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất điều chỉnh ngày phát hành bộ tem “Rái cá” từ ngày 01/6/2016 sang ngày 01/9/2016.