Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Chỉ thị số 43/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-20120) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII


Chỉ thị số 43/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông tại đây