Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Thanh Hóa triển khai kế hoạch năm 2017

Ngày 03/1/2017, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2017. Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào dự hội nghị.

Năm 2016, Bưu điện tỉnh đã tập trung triển khai nhiều biện pháp, giải pháp tích cực, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát động nhiều đợt thi đua, phát huy cao độ các nguồn lực, tập trung trí tuệ và sức mạnh đoàn kết… Nhờ vậy, kết thúc năm kế hoạch2016, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trong đó, tổng doanh thu đạt 108% kế hoạch, bằng 120% so với năm 2015; doanh thu thuần đạt 107% kế hoạch, bằng 123% so với năm 2015; doanh thu tính lương đạt 113% kế hoạch, bằng 128% so với năm 2015; chênh lệch thu-chi thực hiện bằng 106% kế hoạch. Với những kết quả đạt được trong năm 2016, Bưu điện tỉnh được Bộ Thông tin & Truyền thông tặng Cờ thi đua. Công đoàn Bưu điện tỉnh được Cờ thi đua của Công đoàn Thông tin & Truyền thông.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và đề ra các mục tiêu kế hoạch năm 2017: Tổng doanh thu tăng trưởng 26% so với năm 2016; doanh thu thuần tăng 24%; doanh thu tính lương tăng 15%; chênh lệc thu chi tăng 48% so với năm 2016.


Phó Tổng giám đốc Chu Quang Hào trao tặng Giấy khen của Hội đồng thành viên Tổng công ty
cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

Để hoàn thành tốt mục tiêu năm 2017, Bưu điện tỉnh sẽ triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ những khó khăn tại các đơn vị cơ sở trong quá trình tổ chức sản xuất. Tiếp tục rà soát điều chỉnh và ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp, linh hoạt đối với công tác quản lý, các hoạt động kinh doanh tiếp thị CSKH, cơ chế tiền lương và thu nhập của CBCNV và lực lượng lao động bên cạnh doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển. Tăng cường các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh theo 03 nhóm dịch vụ: BCCP, TCBC, phân phối truyền thông. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các dịch vụ chuyển phát trong lĩnh vực hành chính công. Phối hợp tốt với các sở, ban, ngành trong tỉnh để tiếp tục ký  kết hợp tác đẩy mạnh chuyển phát hồ sơ giấy tờ hành chính, các dịch vụ hành chính công. Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hoạt động hệ thống điểm BĐ-VHX, triển khai giao kế hoạch kinh doanh, phấn đấu 100% điểm có doanh thu tăng trưởng tối thiểu 20% so với năm 2016. Rà soát tổ chức mạng phát tại các đơn vị để đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế và nâng cao chất lượng phát; tuân thủ nghiêm túc các quy định chỉ tiêu chất lượng. Đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh, quản lý tốt mạng tin học đảm bảo sự an toàn và hoạt động ổn định. Duy trì và tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ, có biện pháp xử phạt nghiêm minh các vi phạm. Phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên phát động các phong trào thi đua sâu, rộng trên toàn mạng lưới, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2017.  

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, Phó Tổng giám đốc Chu Quang Hào biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua những khó khăn của tập thể lãnh đạo và CBCNV lao động Bưu điện tỉnh để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. Về nhiệm vụ năm 2017, Phó Tổng giám đốc thống nhất cao với các giải pháp của Bưu điện tỉnh đồng thời lưu ý đơn vị cần rà soát, tập trung vào những giải pháp trọng tâm, chỉ đạo theo trọng điểm, có mục tiêu. Bưu điện tỉnh cần tập trung nguồn lực đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và quyết liệt chỉ đạo công tác chất lượng. Tập trung chỉ đạo các đơn vị cơ sở theo đúng định hướng và kịch bản kinh doanh của Tổng công ty. Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh tại các điểm BĐ-VHX để triển khai toàn diện các dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ bưu chính chuyển phát. Triển khai tốt công tác đầu tư gắn liền với hiệu quả. Đảm bảo công tác quản lý tài chính, an toàn dòng tiền trên toàn mạng lưới.