Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh triển khai kế hoạch năm 2017

Ngày 04/01/2017, Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2017. Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Chu Quang Hào dự và chỉ đạo Hội nghị.


Lãnh đạo Tổng công ty trao Cờ thi đua của Bộ Thông tin Truyền thông cho Bưu điện tỉnh

Năm 2016, đội ngũ cán bộ công nhân viên, người lao động trong toàn Bưu điện tỉnh đã nỗ lực, sáng tạo, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Doanh thu thực hiện đạt 105% kế hoạch giao và tăng gần 40% so với năm 2015; doanh thu tính lương thực hiện đạt 100% kế hoạch giao và tăng trưởng gần 17% so với năm 2015.

Bước vào năm kế hoạch 2017, Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành vượt mức 7%  kế hoạch doanh thu được giao, hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, đảm bảo chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ để phát triển sản xuất kinh doanh.

Đánh giá kết quả đã đạt được của đơn vị, Phó Tổng giám đốc Chu Quang Hào cho biết, trong năm qua, Bưu điện tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Tổng công ty đồng thời triển khai quyết liệt nhiều chương trình kế hoạch đề ra. Đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn đối với tỉnh Hà Tĩnh như cố môi trường biển Fomosa, thiên tai lũ lụt xảy ra trên diện rộng đã tác động trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Phó Tổng giám đốc lưu ý Bưu điện tỉnh cần tiếp tục nỗ lực, sáng tạo trong phát triển kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới tổ chức sản xuất, đặc biệt là tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động BĐ-VHX, gắn phát triển sản xuất kinh doanh với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương; đảm bảo và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Nhân dịp này Lãnh đạo Tổng công ty đã trao tặng Cờ thi đua của Bộ Thông tin Truyền thông cho Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh; Giấy khen của Tổng công ty cho các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh.