Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách các bộ tem phát hành năm 2012

1. Bộ tem: Kiến trúc phong cảnh Việt Nam

Mã số bộ tem: 1014

Số mẫu: 06

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang, Nguyễn Du, Đỗ Lệnh Tuấn

Giá mặt : 2000đ, 3000đ, 3500đ, 4500đ, 6500đ, 10500đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 16/1/2012
2. Bộ tem: Áo dài phụ nữ Việt Nam

Mã số bộ tem: 1015

Số mẫu: 04

Họa sỹ thiết kế: Vũ Kim Liên

Giá mặt : 2500đ, 3000đ, 6000đ, 10500đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 8/3/2012-31/12/2013 

3. Bộ tem: Vì Việt Nam không còn bệnh Lao

Mã số bộ tem: 1016

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Trần Ngọc Uyển, Đỗ Lệnh Tuấn

Giá mặt : 2.000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 24/3/2012 - 31/12/2013
4. Bộ tem: K niệm 50 năm Liên minh Bưu chính Châu Á - Thái Bình Dương (APPU) (1/4/1962- 1/4/2012)

Mã số bộ tem: 1017

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Vinh, Tô Minh Trang

Giá mặt : 3000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 1/4/2012 - 31/12/2013
5. Bộ tem: Gấu

Mã số bộ tem: 1018

Số mẫu: 04 mẫu tem, 01 Block

Họa sỹ thiết kế: Vũ Kim Liên, Võ Lương Nhi

Giá mặt : 2000đ, 4500đ, 8500đ, 10500đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 1/4/2012 - 31/12/2013

6. Bộ tem: Cầu mái ngói

Mã số bộ tem: 1019

Số mẫu: 03

Họa sỹ thiết kế: Đỗ Lệnh Tuấn, Nguyễn Du

Giá mặt : 2000đ, 3000đ, 12000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 8/4/2012-31/12/2013
7. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Nguyễn Huy Tưởng (6/5/1912 - 25/7/1960)

Mã số bộ tem: 1020

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Đỗ Lệnh Tuấn

Giá mặt : 2000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 6/5/2012-31/12/2013
8. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm Tôn Thất Tùng (10/5/1912 - 7/5/1982)

Mã số bộ tem: 1021

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Đỗ Lệnh Tuấn

Giá mặt: 2000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 10/5/2012-31/12/2013
9. Bộ tem: Hoa Đại

Mã số bộ tem: 1022

Số mẫu: 02

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 2500đ, 8500đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 15/5/2012-31/12/2013
10. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Phạm Hùng (11/6/1912 - 10/3/1988)

Mã số bộ tem: 1023

Số mẫu: 01

Giá mặt: 2.000đ

Họa sỹ thiết kế: Vũ Kim Liên

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 11/6/2012-31/12/2013
11. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 28/8/1941)

Mã số bộ tem: 1024

Số mẫu: 01

Giá mặt: 2.000đ

Họa sỹ thiết kế: Đỗ Lệnh Tuấn

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 9/7/2012-30/6/2014
12. Bộ tem: Thế vận hội mùa hè lần thứ 30 - London 2012

Mã số bộ tem: 1025

Số mẫu: 04

Giá mặt: 2.000đ, 3500đ, 8500, 12000đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 1/6/2012-31/12/2013
13. Bộ tem: Tem phát hành chung Việt Nam - Lào. Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2012)

Mã số bộ tem: 1026

Số mẫu: 02

Giá mặt: 2.000đ, 12000đ

Họa sỹ thiết kế: Võ Lương Nhi

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 5/9/2012-30/6/2014
14. Bộ tem: Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Mã số bộ tem: 1027

Số mẫu: 01

Giá mặt: 2.000đ

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 27/7/2012-30/6/2014
15. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Võ Chí Công (7/8/1912 - 8/9/2011)

Mã số bộ tem: 1028

Số mẫu: 01

Giá mặt: 2.000đ

Họa sỹ thiết kế: Vũ Kim Liên

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 7/8/2012-30/6/2014
16. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Vũ Trọng Phụng (20/10/1912 - 13/10/1939)

Mã số bộ tem: 1029

Số mẫu: 01

Giá mặt: 2.000đ

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 20/10/2012-30/6/2014
17. Bộ tem: Chiến sĩ cộng sản Nguyễn Thị Minh Khai (1910 – 1941)

Mã số bộ tem: 1030

Số mẫu: 01

Giá mặt: 2.000đ, 10500đ

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du, Đỗ Lệnh Tuấn, Tô Minh Trang

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 1/12/2012-30/6/2014
18. Bộ tem: Tết Quý Tị

Mã số bộ tem: 1031

Số mẫu: 02

Giá mặt: 2.000đ, 10500đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 1/12/2012-30/6/2014