Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đảng bộ Công ty Datapost triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày 15/3/2017, Đảng bộ Công ty Datapost tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Hải Thanh phát biểu tại Hội nghị triển khai kế hoạch của Đảng bộ Công ty Datapost

Năm 2016, với sự đoàn kết, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, Công ty Datapost đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Tổng doanh thu đạt 115% kế hoạch, doanh thu tính lương đạt 116% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước trên 3 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; đảm bảo việc làm, thu nhập người lao động bình quân đạt 8,3 triệu đồng/người/tháng; làm tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện, đóng góp các nguồn quỹ theo quy định.

Về công tác xây dựng Đảng, đảng ủy Công ty đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội II Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết của Đảng bộ Tổng công ty. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 9 quần chúng ưu tú; bồi dưỡng lý luận chính trị cho 5 đảng viên mới; làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chi bộ Trung tâm Bưu phẩm tích hợp Hồ Chí Minh từ đảng bộ Bưu điện TP. Hồ Chí Minh về sinh hoạt tại đảng bộ Công ty; tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 1 đồng chí.

Kết quả phân loại năm 2016, đảng bộ Công ty đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh; 4/4 chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh, có 31/41 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm kỷ luật, hạn chế, yếu kém.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị đã phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ nói chung và chi bộ nói riêng.

Triển khai nhiệm vụ năm 2017, Đảng bộ Công ty sẽ tập trung chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành kế hoạch tăng trưởng doanh thu trên 24%; doanh thu tính lương trên 28%; cân bằng thu chi và có lãi; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động vượt trên 5% so với năm 2016. Về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu; trên 75% số chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bồi dưỡng kết nạp 5 đảng viên mới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Thanh đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí cũng lưu ý Đảng bộ Công ty cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với tinh thần tiến công, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao; phát triển thị trường bên ngoài, nâng cao doanh thu, đảm bảo việc làm, đời sống, thu nhập người lao động.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Công ty cần tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo điều kiện cho đảng viên học tập, nắm bắt nghị quyết của Đảng; theo dõi đảng viên việc chấp hành Điều lệ Đảng; tăng cường công tác phê và tự phê trong Đảng; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng điện năng, nguyên vật liệu. Nhận định rõ các biểu hiện, soi rọi bản thân để ý thức được, cảnh giác được nếu không sẽ diễn ra “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Đảm bảo chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo hiệu lực điều hành, tạo sự đoàn kết thống nhất trong đảng, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh về mọi mặt.