Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đoàn Bưu điện TP. Hồ Chí Minh xung kích thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, sáng ngày 26/03/2017, Đoàn thanh niên Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Ngày Thanh niên để ôn lại truyền thống tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Trao quyết định kết nạp thanh niên ưu tú vào tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Năm 2017, Đoàn thanh niên Bưu điện TP. Hồ Chí Minh xác định tiếp tục kiện toàn, phát triển tổ chức Đoàn ở các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu không có cơ sở Đoàn xếp loại trung bình trong năm, 75% cơ sở đoàn đạt loại xuất sắc, vững mạnh, 30% đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng. Tổ chức có hiệu quả, chất lượng việc sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh. Tập trung đẩy mạnh chương trình “Sức trẻ nhiệt huyết thi đua thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính,  chăm sóc phục vụ tốt khách hàng; phong trào“Tuổi trẻ sáng tạo” với nhiều sáng kiến đưa vào áp dụng đạt hiệu quả cao. Thực hiện nghiêm túc Nội quy cơ quan, nội quy lao động, góp phần thực hiện hoàn thiện quy trình ISO. Thường xuyên thực hiện 5S, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị… tạo nên môi trường làm việc ngày càng chuyên nghiệp và đạt hiệu quả cao hơn.

Nhân dịp này, Đoàn thanh niên Bưu điện TP. Hồ Chí Minh cũng tổ chức kết nạp 68 thanh niên ưu tú vào tổ chức Đoàn. Qua đó, nâng số lượng đoàn viên sinh hoạt tại đơn vị lên 280 đoàn viên.