Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách các bộ tem hết thời hạn phát hành năm 2015

1. Bộ tem: Nhạc cụ dân tộc

Mã số bộ tem: 1037

Số mẫu: 3

Họa sỹ thiết kế: Đỗ Lệnh Tuấn, Nhi

Giá mặt : 2.000đ, 4.500đ, 12.000đ

Thời hạn cung ứng: 15/7/2013-30/06/2015

2. Bộ tem: Tem phát hành chung Việt Nam - Xin-ga-po – Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Mã số bộ tem: 1038

Số mẫu: 2

Họa sỹ thiết kế:

Giá mặt : 2.000đ, 10.500đ

Thời hạn cung ứng: 1/8/2013- 30/6/2015

3. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Trần Đại Nghĩa (1913-1997)

Mã số bộ tem: 1039

Số mẫu: 1

Họa sỹ thiết kế: Vũ Kim Liên, Nhi

Giá mặt: 2000đ

Thời hạn cung ứng: 13/9/2013-30/6/2015

  

4. Bộ tem: Tem phát hành chung Việt Nam - Pháp - Kỷ niệm 150 năm sinh A.Y-éc-xanh (1863-1943)

Mã số bộ tem: 1040

Số mẫu: 2

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du, Y.Beaujard

Giá mặt: 2.000đ, 18.500đ

Thời hạn cung ứng: 22/9/2013-30/6/2015

5. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm mất R.Đi-ê-den (1858-1913)

Mã số bộ tem: 1041

Số mẫu: 1

Giá mặt: 2.000đ

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Thời hạn cung ứng: 29/9/2013-30/6/2015

6. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Trần Hữu Tước (1913-1983)

Mã số bộ tem: 1042

Số mẫu: 1

Giá mặt: 2.000đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang, Nguyễn Du

Thời hạn cung ứng: 13/10/2013 - 30/6/2015

  

7. Bộ tem: Tết Giáp Ngọ

Mã số bộ tem: 1043

Số mẫu: 2

Giá mặt: 2.000đ, 10.500đ

Họa sỹ thiết kế: Vũ Kim Liên

Thời hạn cung ứng: 01/12/2013-30/6/2015

  

8. Kỷ niệm 100 năm sinh Nguyễn Chí Thanh

Mã số bộ tem: 1044

Số mẫu: 1

Giá mặt: 2.000đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Thời hạn cung ứng: 31/12/2013-30/6/2015

9. Bộ tem: Ếch cây

Mã số bộ tem: 1045

Số mẫu: 5

Giá mặt: 3.000đ, 4.500đ, 6.000đ, 8000đ, 10.000đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang, Vũ Kim Liên

Thời hạn cung ứng: 01/4/2014 - 31/12/2015

10. Bộ tem: Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2014)

Mã số bộ tem: 1046

Số mẫu: 1

Giá mặt: 3.000đ

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Thời hạn cung ứng: 07/5/2014 - 31/12/2015

11. Bộ tem: Ca trù - Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp

Mã số bộ tem: 1047 + 1047B

Số mẫu: 3 mẫu tem + 01 Block

Giá mặt: 3.000đ, 8.500đ, 10.500đ, 16.000đ

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Thời hạn cung ứng: 01/6/2014 - 31/12/2015