Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách các bộ tem hết thời hạn phát hành năm 2017

1. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Nguyễn Văn Linh (1915-1998)

Mã số bộ tem: 1056

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 3.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/7/2015-30/6/2017

  

2. Bộ tem: Chào mừng cộng đồng ASEAN

Mã số bộ tem: 1057

Số mẫu: 01 + 01 Bloc

Họa sỹ thiết kế: Vũ Kim Liên

Giá mặt: 3.000 đồng, Bloc: 30.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 07/8/2015-30/6/2017

3. Bộ tem: Kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Bưu điện (1945-2015)

Mã số bộ tem: 1058

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Võ Lương Nhi

Giá mặt: 3.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 15/8/2015- 30/6/2017

 

4. Bộ tem: Việt Nam chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Mã số bộ tem: 1059

Số mẫu: 04

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 3.000 đồng, 3.000 đồng, 4.500 đồng, 12.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng:14/10/2015 -30/6/2017

5. Bộ tem: Côn trùng cánh cứng

Mã số bộ tem: 1060

Số mẫu: 04 + 01 Bloc

Họa sỹ thiết kế: Đỗ Lệnh Tuấn, Nguyễn Du

Giá mặt: 3.000 đồng, 3.000 đồng, 4.500 đồng, 8.000 đồng. Bloc: 18.500 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 20/10 /2015 -30/6/2017

6. Bộ tem: Tết Bính Thân

Mã số bộ tem: 1061

Số mẫu: 02

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 3.000 đồng, 10.500 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/12/2015-30/6/2017

7. Bộ tem: Kỷ niệm 250 năm sinh Nguyễn Du (1765-1820)

Mã số bộ tem: 1062

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 3.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 05/12/2015- 30/6/2017

8. Bộ tem: Kỷ niệm 60 năm ngành hàng không dân dụng Việt Nam (1956-2016)

Mã số bộ tem: 1063

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 3.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 15/01/2016- 31/12/2017


9. Bộ tem: Chào mừng Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XII

Mã số bộ tem: 1064

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 3.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 18/01/2016- 31/12/2017


10. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Xuân Diệu (1916-1985)

Mã số bộ tem: 1065

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Võ Lương Nhi

Giá mặt: 3.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 02/02/2016- 31/12/2017


11. Bộ tem: Bàng vuông

Mã số bộ tem: 1066

Số mẫu: 02 + 01 Bloc

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du, Đỗ Lệnh Tuấn

Giá mặt: 3.000 đồng, 6.000 đồng. Bloc: 18.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 02/4/2016 - 31/12/2017

  12. Bộ tem: Kỷ niệm 400 năm mất U.Sếch-Xpia (1564-1616)

Mã số bộ tem: 1067

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Vũ Kim Liên

Giá mặt: 3.000 đồng

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 23/4/2016- 31/12/2017