Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sơ kết công tác quý I/2017

Sáng 20/4/2017, Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Chín, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm đánh giá công tác quý I/2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty, đại diện cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc. Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự Hội nghị.

Hội nghị tập trung thảo luận và thông qua Báo cáo sơ kết công tác đảng quý I/2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II/2017 của Đảng bộ Tổng công ty; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và 2,5 năm thực hiện Nghị quyết số 330-NQ/ĐUTCT của Đảng ủy Tổng công ty về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Báo cáo kết quả học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.


 Phó Bí thư Đảng ủy Khối Phạm Tấn Công phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Phạm Tấn Công ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Đảng ủy Tổng công ty đã thực hiện trong quý I/2017. Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu SXKD đạt tốc độ tăng trưởng vượt bậc so với năm 2016. Đảng ủy Tổng công ty đã triển khai đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, công tác tuyên giáo, dân vận và công tác tổ chức cán bộ. Về triển khai nhiệm vụ quý II/2017, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Mặc dù các chỉ tiêu SXKD trong quý I/2017 có tốc độ tăng trưởng cao nhưng so với kế hoạch 2017 đề ra vẫn là một thách thức và áp lực rất lớn đối với Bưu điện Việt Nam. Do đó Đảng ủy Tổng công ty cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra. Bên cạnh đó, triển khai tốt Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Quyết định số 55/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Tiếp tục thực hiện lộ trình tái cơ cấu có hiệu quả; thường xuyên rà soát tầm nhìn chiến lược của Tổng công ty cho phù hợp với sự phát triển của ngành, đất nước và xu thế của thế giới. Quan tâm tới cơ hội và thách thức khi cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra.

Về công tác xây dựng Đảng, trong thời gian tới mô hình tổ chức đảng trong Doanh nghiệp nhà nước sẽ thay đổi theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư nhằm nâng cao năng lực, vai trò của cấp ủy rong Doanh nghiệp. Do đó, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Tổng công ty cần trú trọng công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác cán bộ. Vì công tác Đảng là then chốt thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt, công tác cán bộ là vô cùng quan trọng, cần phải được thực hiện đúng quy trình, quy định. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới công tác sinh hoạt đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề.


Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Phó Bí thư Phạm Tấn Công đã trao tặng Bằng khen đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” giai đoạn 2012 - 2016 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.