Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

6 tháng đầu năm 2017, với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên chức - người lao động trong toàn Bưu điện tỉnh, tổng doanh thu của đơn vị đạt 67,2% so với kế hoạch năm, tăng 47,8% so với cùng kỳ năm 2016; doanh thu tính lương đạt 49,67% kế hoạch năm, tăng 25,2% so cùng kỳ năm 2016.


Lãnh đạo Bưu điện tỉnh trao khen thưởng cho tập thể xuất sắc 6 tháng đầu năm 2017

Đây là thông tin vừa được Bưu điện tỉnh Hà Nam thông báo tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối  năm 2017 được tổ chức ngày 10/7/2017.

Với mục tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, ngay từ đầu năm 2017, Bưu điện tỉnh Hà Nam đã tích cực đổi mới công tác điều hành SXKD chỉ đạo các đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về công tác thị trường, lực lượng sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, đơn vị đã chủ động đàm phán thương thảo, ký kết hợp tác kinh doanh về các dịch vụ Viễn thông – CNTT và các dịch vụ khác; xây dựng đồng bộ, kịp thời các cơ chế thúc đẩy phát triển dịch vụ, triển khai chương trình khuyến mại dịch vụ tiết kiệm bưu điện, ra quân tiếp thị dịch vụ bưu chính chuyển phát, bảo hiểm PTI, Daiichi, triển khai ngày hội bán hàng tại các BĐ-VHX… Đặc biệt, Bưu điện tỉnh cũng phát động, triển khai các phong trào thi đua ngắn ngày, theo chuyên đề gắn liền với nhiệm vụ SXKD của đơn vị và Tổng công ty để thúc đẩy kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ khách hàng.

Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, Bưu điện tỉnh đã khen thưởng kịp thời cho các các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua quý II/2017 và 6 tháng đầu năm; trao tặng các hình thức khen thưởng của Ngành, của Tổng công ty cho các cá nhân xuất sắc.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận các giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại; tiếp tục triển khai các chương trình hành động, những giải pháp kinh doanh các dịch vụ; đồng thời thực hiện hiệu quả công tác rà soát tổ chức sản xuất, bán hàng chủ động, tuyển dụng lao động và kinh doanh tại BĐ-VHX, áp dụng BSC-KPI vào quản lý… với mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch Tổng công ty giao năm 2017.