Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tổng công ty Bưu điện: Nâng cao chất lượng hệ thống đại lý thu

Năm 2016, Tổng công ty Bưu điện đã phát triển được 251.984 người tham gia BHXH tự nguyện và 2.535.162 người tham gia BHYT hộ gia đình. Năm 2017, Tổng công ty đặt mục tiêu phát triển 4 triệu người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.


Ông Chu Quang Hào- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện cho biết, Tổng công ty luôn chú trọng thực hiện tốt hợp đồng cung ứng dịch vụ thu, phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với BHXH Việt Nam. Theo đó, hàng năm, Tổng công ty đều chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản thu phù hợp với từng đơn vị, địa bàn. Trong năm 2016 và năm 2017, Tổng công ty đã tổ chức đào tạo kỹ năng bán hàng cho đội ngũ nhân viên và các lãnh đạo Bưu điện cấp huyện; cung cấp Cẩm nang bán hàng (bao gồm các kiến thức cơ bản về công tác thu, các câu hỏi khách hàng thường hay thắc mắc…) để các nhân viên đại lý thu dễ dàng nắm bắt, giải đáp và chủ động ứng xử trước các tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Từ năm 2016, Tổng công ty đã hướng dẫn Bưu điện các địa phương rà soát danh sách những người chưa tham gia BHYT trên địa bàn để tuyên truyền, vận động mọi người tham gia. Việc tăng cường quản lý bằng CNTT đã giúp Tổng công ty cũng như Bưu điện các địa phương theo dõi được thời gian đáo hạn để nhắc khách hàng tham gia tiếp, do đó tỉ lệ thu BHYT đáo hạn luôn đạt 100%. Để tạo động lực cho các đơn vị trong toàn hệ thống, Tổng công ty còn liên tục phát động các phong trào thi đua; đồng thời khen thưởng xứng đáng cho những đơn vị đạt thành tích cao trong phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Đồng thời, hướng dẫn Bưu điện các tỉnh, thành phố kịp thời khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này; chú trọng xây dựng cơ chế thù lao cho đội ngũ cán bộ thu, nhất là các cộng tác viên.

Chính vì vậy, trong năm 2016, toàn hệ thống Bưu điện đã phát triển được 251.984 lượt người tham gia BHXH tự nguyện và 2.535.162 người tham gia BHYT hộ gia đình, với tổng số tiền thu được gần 1.800 tỉ đồng. 6 tháng đầu năm 2017, phát triển được 102.148 người tham gia BHXH tự nguyện và 1.809.328 người tham gia BHYT, với tổng số tiền thu được 1.193 tỉ đồng. Các tỉnh, thành phố triển khai tốt như: Nam Định, Kiên Giang, Quảng Nam, Nghệ An, Hà Nội, Thanh Hóa, Đồng Tháp, Hải Dương, Đồng Nai…

Cũng theo ông Hào, từ nay đến cuối năm, Tổng công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo Bưu điện các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung theo phương án thu đã đề ra; đồng thời tuân thủ các yêu cầu, tiêu chuẩn của BHXH Việt Nam về hoạt động của hệ thống đại lý thu. Trên cơ sở đó, phấn đấu hết năm 2017, sẽ đạt 4 triệu người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, với tổng số thu đạt khoảng 2.600 tỉ đồng.