Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Kết quả kiểm tra thời gian chuyển phát thư liên tỉnh sử dụng Cộng tác viên tại 12 Bưu điện tỉnh, thành phố năm 2017

Ngày 03/8/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 3261/BĐVN-QLCL về việc thông báo kết quả kiểm tra thời gian chuyển phát thư liên tỉnh sử dụng Cộng tác viên tại 12 Bưu điện tỉnh, thành phố năm 2017.

Xem chi tiết văn bản số 3261/BĐVN-QLCL tại đây.