Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý Bưu cục Phát tại TP. Hồ Chí Minh

Nhằm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Bưu cục Phát vững vàng nghiệp vụ, đủ năng lực quản lý, điều hành công tác chuyển phát bưu gửi tại bưu cục, ngày 09/9/2017, Bưu điện TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức khóa tập huấn nâng cao năng lực cho 60 Trưởng, Phó Bưu cục Phát của các đơn vị trực thuộc.


Quang cảnh lớp tập huấn

Chương trình tập huấn diễn ra trong 04 ngày với các nội dung tập trung đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực quản trị cho các học viên. Đối với nội dung năng lực chuyên môn, học viên được đào tạo kỹ năng quản lý nhân sự như: chấm công, cơ chế trả lương tại bưu cục; sử dụng thành thạo các chương trình tin học và công cụ kiểm soát chất lượng; xử lý các trường hợp bất thường trong nghiệp vụ bưu chính chuyển phát; kiểm tra, kiểm soát tình hình thu hộ, báo cáo thu chi, lưu quỹ, chứng từ; mô hình 5S… Với nội dung năng lực quản trị, giảng viên tập trung hướng dẫn những kỹ năng như phân công nhiệm vụ, làm việc nhóm, quản lý và tạo động lực cho nhân viên.