Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định số 2344/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 150 năm sinh Phan Bội Châu (1867-1940)"

Ngày 18/12/2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 5709/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 2344/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 09/11/2017 về việc phát hành bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 150 năm sinh Phan Bội Châu (1867-1940)".

Văn bản số 5709/BĐVN-TBC sao gửi Quyết định số 2344/QĐ-BTTTT tại đây

Các tin khác