Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Cao Bằng: Phấn đấu tổng doanh thu đạt trên 132 tỷ đồng

Ngày 4/01, Bưu điện tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Tham dự có đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quốc Vinh, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Trịnh Quang Hiền, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Hữu Khang chúc mừng tập thể Bưu điện tỉnh

Năm 2017, Bưu điện tỉnh đã tập trung triển khai nhiều biện pháp tích cực, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ; triển khai, phát động nhiều đợt thi đua với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017. Kết quả, doanh thu 93,845 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch giao, bằng 133% so với năm 2016; năng suất tính lương đạt 51,603 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch; năng suất lao động đạt 284 triệu đồng/người/năm; nộp ngân sách nhà nước 2 tỷ đồng. Hiện Bưu điện tỉnh có 12 tuyến đường thư nội tỉnh với tần suất 2 chuyến/ngày, 17 tuyến đường thư cấp 3 ký sinh trên đường thư cấp 2 xe chuyên ngành, 147 đường thư cấp 3 bằng phương tiện xe máy. Đến nay, có 171 mạng điểm phục vụ, trong đó có 23 bưu cục, 148 điểm bưu điện - văn hóa xã, 27 thùng thư lưu động. Đến hết tháng 11/2017, dịch vụ hành chính công đạt 9,620 tỷ đồng, đạt 103% kế hoach, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2016.

Năm 2018, Bưu điện tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các loại hình dịch vụ đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Tăng cường các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh theo 3 nhóm dịch vụ chính: bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phân phối truyền thông. Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực hành chính công đảm bảo độ chính xác, tin cậy, đúng thời gian. Phấn đấu tổng doanh thu năm 2018 đạt trên 132 tỷ đồng. Tập trung mở rộng lĩnh vực chuyển phát, thu chi hộ hành chính công, phát triển dịch vụ thương mại điện tử...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Hữu Khang đề nghị ngành Bưu điện cần rà soát lại một số chỉ tiêu đạt thấp và tìm giải pháp khắc phục; tiếp tục thực hiện đổi mới bưu cục và phong cách phục vụ của giao dịch viên; mở rộng mô hình kinh doanh đa dịch vụ tại điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ tại các đơn vị; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng cho người lao động. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đã được ký kết thỏa thuận với UBND tỉnh với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhằm phục vụ hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Ông Nguyễn Quốc Vinh, Thành viên HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trao quyết định điều động
cho ông Đồng Huy Ánh, Phó giám đốc Bưu điện tỉnh

Hội nghị đã công bố Quyết định của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ đối với đồng chí Đồng Huy Ánh, Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Cạn giữ chức vụ Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Cao Bằng kể từ ngày 01/01/2018.