Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định số 268/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phát hành bộ tem bưu chính "Hoa Ban"

Ngày 03/03/2018, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 755/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 268/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 01/03/2018 về việc phát hành bộ tem bưu chính "Hoa Ban".

Văn bản số 755/BĐVN-TBC sao gửi Quyết định số 268/QĐ-BTTTT tại đây.