Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách các bộ tem hết thời hạn phát hành đến 30/6/2018

1. Bộ tem: Tem phát hành chung Việt Nam - Bồ Đào Nha

Mã số bộ tem: 1068

Số mẫu: 02 mẫu tem

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt tem: 3.000đ, 12.000đ

Thời hạn cung ứng: 01/07/2016 - 30/6/2018

  

2. Bộ tem: Tem phát hành chung Việt Nam - Thái Lan

Mã số bộ tem: 1069, 1069B

Số mẫu: 02 mẫu tem + 01 Bloc

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du, Vũ Kim Liên

Giá mặt tem: 3.000đ, 10.500đ

Giá mặt Bloc: 27.000đ

Thời hạn cung ứng: 05/8/2016 - 30/6/2018

    

 

3. Bộ tem: Rái cá

Mã số bộ tem: 1070

Số mẫu: 04 mẫu tem + 01 Bloc

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du, Vũ Kim Liên

Giá mặt tem: 3000đ, 3000đ, 4500đ, 8500đ

Giá mặt Bloc: 38.000đ

Thời hạn cung ứng: 01/9/2016 - 30/6/2018

    


4. Bộ tem: Đại hội thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5 (ABG 5-2016)

Mã số bộ tem: 1071

Số mẫu: 02 mẫu tem + 01 blốc

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt : 3000đ, 6.500đ

Giá mặt Bloc: 38.000đ

Thời hạn cung ứng: 24/9/2016-30/6/2018

 

 

5. Bộ tem: Đờn ca tài tử

Mã số bộ tem: 1072

Số mẫu: 03 mẫu tem + 01 Bloc

Họa sỹ thiết kế: Vũ Kim Liên

Giá mặt tem: 3000đ, 4500đ, 8000đ

Giá mặt Bloc: 12.000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 10/10/2016 - 30/6/2018

 


6. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm mất G.Lon-Don

Mã số bộ tem: 1073

Số mẫu: 01 mẫu tem

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 3000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 22/11/2016 - 30/6/2018

7. Bộ tem: Tết Đinh Dậu

Mã số bộ tem: 1074

Số mẫu: 02 mẫu tem

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du

Giá mặt: 3000đ, 10500đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 01/12/2016 - 30/6/2018