Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Ngày 14/4: Chính thức diễn ra Đại hội đại biểu Công đoàn Bưu điện Việt Nam lần thứ III

Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lần thứ III sẽ chính thức diễn ra trong ngày 14/4 tại trụ sở Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Gần 220 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên Công đoàn xuất sắc, đại diện cho 23.370 đoàn viên Công đoàn từ 75 Công đoàn cơ sở sẽ về dự Đại hội.


Đại hội sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2018, trong đó sẽ làm rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản về doanh thu, lợi nhuận, năng suất lao động bình quân trong 5 năm; công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; việc triển khai thỏa ước lao động tập thể; việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”, xây dựng “Văn hóa doanh nghiệp - Văn minh Bưu điện”; các phong trào thi đua trong công nhân viên chức, lao động...  Bên cạnh đó, Đại hội cũng sẽ đánh giá về việc chăm lo đời sống, bảo về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, thực hiện các chế độ, chính sách... Đặc biệt là những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và những bài học kinh nghiệm quý báu trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì sự phát triển bền vững của Bưu điện Việt Nam”, Đại hội cũng sẽ giành nhiều thời gian để thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2018 - 2023. Cũng tại Đại hội này, các đại biểu sẽ thực hiện bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa III; bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Thông tin và Truyền thông lần thứ XV.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì thành công của Đại hội, Công đoàn Tổng công ty đã yêu cầu gần 220 đại biểu chính thức nêu cao vai trò đại diện của mình, thực hiện tốt nhất Quy chế của Đại hội, đặc biệt tích cực tham gia thảo luận dân chủ tại Đại hội theo các nội dung mà Đoàn Chủ tịch điều hành.