Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quyết định tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2017 cho cá nhân của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Tặng Giấy khen của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho cắc cá nhân thuộc Tổng công ty đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

Quyết định tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2017 cho cá nhân của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, quyết định tại đây

Quyết định tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2017 cho cá nhân của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, danh sách 1 tại đây

Quyết định tặng Giấy khen về thành tích toàn diện năm 2017 cho cá nhân của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, danh sách 2 tại đây

 

 

Các tin khác