Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của Bưu điện Việt Nam

Ngày 12/06/2018, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 2400/BĐVN-VN gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thông tin kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018.

Xem chi tiết tại đây.