Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Báo cáo đánh giá kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh hàng năm

Ngày 27/06/2018, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 2671/BĐVN-VN gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đánh giá kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh hàng năm.

Xem chi tiết tại đây.