Tuyên Quang: Bước phát triển mới của BĐ-VHX

Sau 20 năm hình thành, các Bưu điện - Văn hóa xã (BĐ-VHX) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang có bước phát triển mới, giúp người dân khu vực nông thôn được thụ hưởng các dịch vụ tiện ích.


Người dân đến gửi bưu phẩm, bưu kiện tại BĐ-VHX Yên Nguyên (Chiêm Hóa)

Trên địa bàn tỉnh hiện c&oac