Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tiếp tục triển khai Chương trình xác định Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính

Ngày 19/7/2018, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình phối hợp xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2017 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2020. Bưu điện Việt Nam là đơn vị thực hiện điều tra xã hội học tại 63 tỉnh, thành phố.

Sau 1 năm thực hiện chương trình phối hợp, Bộ Nội vụ, MTTQVN và Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm khẩn trương triển khai Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020. Đặc biệt, Bộ Nội vụ và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã ký Chương trình phối hợp về việc thực hiện điều tra xã hội học tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước  với 33.900 phiếu. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa (trái), Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Ngô Sách Thực (giữa),
Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam Nguyễn Song Phi ký kết Chương trình phối hợp (Ảnh: Tạp chí Tổ chức Nhà nước) 

Bưu điện tỉnh chịu trách nhiệm lựa chọn nhân viên để làm điều tra viên thực hiện phát, thu phiếu điều tra trong phạm vi tỉnh. Bộ Nội vụ tổ chức hướng dẫn điều tra xã hội học cho đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách của Bưu điện tỉnh, trên cơ sở đó, Bưu điện tỉnh tập huấn, hướng dẫn cho các điều tra viên. Bộ Nội vụ cung cấp danh sách mẫu điều tra chính thức, danh sách mẫu điều tra dự phòng, phiếu điều tra cho điều tra viên, cho người trả lời phiếu. 

Xác định, Điều tra viên đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nên tất cả các điều tra viên của Bưu điện đều nghiêm túc thực hiện việc phát phiếu điều tra đến từng cá nhân người dân, người đại diện tổ chức có tên trong danh sách mẫu điều tra chính thức; giải thích phiếu điều tra; để đối tượng điều tra tự trả lời; thu phiếu điều tra. Trong trường hợp không thể phát phiếu cho đối tượng điều tra có tên trong danh sách mẫu chính thức (do đối tượng không còn sống tại địa phương; từ chối trả lời phiếu...), điều tra viên tiến hành phát phiếu cho đối tượng trong danh sách mẫu dự phòng. Điều tra viên thực hiện phát phiếu theo nguyên tắc đúng đối tượng trong danh sách mẫu; không gợi ý nội dung trả lời; không trả lời thay. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu điều tra trước khi thu phiếu; phát tiền cho đối tượng được điều tra đúng quy định; Lấy chữ ký nhận của đối tượng điều tra.

Kết quả phản hồi phiếu điều tra SIPAS 2017 đạt được kết quả khá khả quan với số phiếu hợp lệ đạt  trên 90% số phiếu phát ra.

Theo đánh giá của các đại biểu tại Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình SIPAS năm 2017, Chương trình  đã được triển khai đầy đủ tất cả các nội dung, theo đúng phương pháp và đạt kết quả, mục tiêu đề ra. Việc triển khai chọn mẫu, phát phiếu điều tra được giám sát, phúc tra nghiêm túc bởi các cơ quan trong Chương trình phối hợp. Qua đó bảo đảm tính khách quan, trung thực, phản ánh sát thực tiễn của các địa phương. Lực lượng điều tra viên được Bưu điện các tỉnh, thành phố lựa chọn, đảm bảo về yêu cầu về nghiệp vụ, kỹ năng; quá trình điều tra xã hội học đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017 được các cấp, các ngành và đặc biệt là người dân đánh giá cao.

Để tiếp tục triển khai chương trình trong thời gian tới,  Bộ Nội vụ, Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã thống nhất ký kết ban hành Chương trình phối hợp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, việc điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng sẽ được triển khai từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm với các nội dung công việc: ban hành các văn bản chỉ đạo, tài liệu hướng dẫn chi tiết triển khai điều tra xã hội học tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức các hội thảo, tập huấn nhằm triển khai hiệu quả điều tra xã hội học; phát, thu phiếu điều tra xã hội học; phúc tra kết quả phát, thu phiếu điều tra xã hội học. 

Việc nhập dữ liệu điều tra xã hội học; tổng hợp, phân tích dữ liệu điều tra xã hội học; xây dựng báo cáo chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính được triển khai từ tháng 10 - 12 hàng năm với các nội dung công việc: kiểm phiếu, lọc phiếu, làm sạch phiếu, đánh mã số phiếu; nhập dữ liệu; phúc tra kết quả nhập dữ liệu; tổng hợp phân tích dữ liệu; xây dựng báo cáo chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính. 

Sau khi hoàn thành việc nhập dữ liệu điều tra xã hội học, Bộ Nội vụ, MTTQVN, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ công bố Chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính hàng năm và sơ kết Chương trình phối hợp. Đồng thời thông tin, tuyên truyền về việc triển khai đo lường sự hài lòng và kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính hàng năm.