Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Sóc Trăng tổ chức tập huấn cho đội ngũ bưu tá năm 2018

Ngày 5/8/2018, Bưu điện tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức lớp tập huấn “Bưu tá chuyên nghiệp” năm 2018 cho hơn 100 Bưu tá tại các Bưu cục phát và các BĐ-VHX trên toàn tỉnh.


Quang cảnh lớp tập huấn

Chương trình tập huấn gồm các nội dung về cơ chế, chế độ của bưu tá; chức năng, nhiệm vụ của bưu tá trong giao đoạn mới; tiêu chuẩn, yêu cầu, vai trò của bưu tá trong dây chuyền sản xuất. Bên cạnh đó, học viên cũng được phổ biến các nội dung về Văn hóa Doanh nghiệp và kỹ năng giao tiếp dành cho bưu tá; các chương trình thi đua tháng, quý của Bưu điện tỉnh và Tổng công ty…

Nhân dịp này, Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Sóc Trăng đã biểu dương, khen thưởng cho 23 cá nhân có chất lượng phát 6 tháng đầu năm theo 3 mức xếp loại như sau: Mức 1 là cá nhân có 6 tháng đạt loại xuất sắc; Mức 2 có 5 tháng đạt loại xuất sắc và 01 tháng tốt; Mức 3 là 5 tháng xuất sắc và 01 tháng đạt hoặc 4 tháng xuất sắc và 02 tháng tốt. Tổng giá trị giải thưởng là 8.800.000 đồng.