Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Danh sách các bộ tem hết thời hạn phát hành đến 30/12/2018

1. Bộ tem: Năm du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc

Mã số bộ tem: 1075

Số mẫu: 02

Họa sỹ thiết kế: Nguyễn Du, Đỗ Lệnh Tuấn

Giá mặt: 3000đ, 10500đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 09/02/2017 – 31/12/2018

 

2. Bộ tem: Chợ Việt Nam 

Mã số bộ tem: 1076

Số mẫu: 03

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 3000đ, 4500đ, 6000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng:  01/3/2017 - 31/12/2018

  3. Bộ tem: Kỷ niệm 100 năm sinh Văn Tiến Dũng (1917-2002)

Mã số bộ tem: 1077

Số mẫu: 01

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 3000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 28/04/2017 -31/12/2018

 

4. Bộ tem: Sâm Ngọc Linh (Sâm Việt Nam)

Mã số bộ tem: 1078, 1078B

Số mẫu: 01 + 01 Bloc

Họa sỹ thiết kế: Tô Minh Trang

Giá mặt: 3000đ, Bloc: 12000đ

Thời hạn cung ứng trên mạng bưu chính công cộng: 10/6/2017 - 30/6/2019