Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ diễn ra từ ngày 24 - 26/9/2018 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân, viên chức, lao động, khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Công đoàn Tổng công ty đã ban hành Văn bản số 428/CĐTCTBĐ- TĐTT ngày 15/9/2018 hướng dẫn các Công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) về Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhằm giúp CNVCLĐ hiểu biết sâu sắc về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng thời, vận động CNVCLĐ đẩy mạnh các phong trào thi đua“Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Nâng cao chất lượng các dịch vụ Bưu chính chuyển phát”; “Bưu điện - Văn hóa xã đột phá thành công”; “Bưu cục kiểu mẫu, giao dịch viên chuyên nghiệp”; “Sáng kiến, sáng tạo Vnpost” lập thành tích chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, của Tổng công ty năm 2018.

Xem Đề cương tuyên truyền tại đây.