Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bình Dương: Hơn 5.000 lượt doanh nghiệp đăng ký thành lập thông qua thủ tục điện tử

Hiện nay, Bình Dương đã thực hiện 91 TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại 71 bưu cục trên toàn tỉnh, trong đó, cấp tỉnh 79 thủ tục, cấp huyện 11 thủ tục, cấp xã 1 thủ tục. Toàn tỉnh đã triển khai 311 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 12 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Trang thông tin hành chính công.

Hiện tại, tỉnh đã rút ngắn thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp xuống còn 2 ngày, thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế, đăng ký tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp theo cơ chế liên thông điện tử. Sở Kế hoạch - Đầu tư đã thực hiện cho hơn 5.000 lượt doanh nghiệp đăng ký thành lập thông qua thủ tục điện tử.

Từ nay đến cuối năm 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.