Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bình Phước: Đề xuất chuyển dịch vụ hành chính công sang bưu điện

Ngày 28/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm và lãnh đạo một số sở, ngành làm việc với đoàn công tác của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam do Phó tổng giám đốc công ty Đinh Như Hạnh làm trưởng đoàn về việc phối hợp, triển khai thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh.


Chủ tịch Nguyễn Văn Trăm kết luận tại buổi làm việc

Cuộc họp đã nghe Bưu điện tỉnh báo cáo kết quả phối hợp với Trung tâm Hành chính công thực hiện TTHC thời gian qua; đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh của ngành bưu điện.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bưu điện tỉnh cho biết: Năm 2017, toàn tỉnh có 74.071 hồ sơ, kết quả đã được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. 8 tháng năm 2018, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận và trả kết quả TTHC cho 10.158 hồ sơ, chuyển trả kết quả TTHC hơn 258.873 hồ sơ. Ngoài ra, Bưu điện tỉnh cũng nhận chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, thu tiền phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ vi phạm giao thông… trên phạm vi toàn tỉnh qua hệ thống bưu điện. Việc chuyển dịch vụ hành chính công qua hệ thống bưu điện giúp chỉ số cải cách hành chính của tỉnh được cải thiện từ 57/63 năm 2016 lên 33/63 năm 2017.

Đối với đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh, Bưu điện tỉnh đề xuất 2 phương án: Phương án 1, Bưu điện Việt Nam tham gia cùng UBND tỉnh xây dựng chính quyền điện tử. Phương án 2, chuyển Trung tâm Hành chính công của tỉnh sang nhà làm việc của Bưu điện tỉnh. Đồng thời, thực hiện thí điểm chuyển bộ phận một cửa cấp huyện về trụ sở của bưu điện cấp huyện, thị xã; bộ phận một cửa cấp xã sẽ đặt trụ sở tại bưu điện văn hóa xã hoặc bưu cục theo mô hình kết hợp bưu điện với bộ phận một cửa. Đối với các điểm chưa đủ điều kiện, bộ phận một cửa cấp huyện và xã tạm giữ theo hiện trạng và thực hiện chuyển trụ ở theo lộ trình của đề án.

Về lộ trình thực hiện, cấp huyện thí điểm tại bộ phận một cửa huyện Bù Đốp; cấp xã tại 3 điểm là xã Đồng Tiến (huyện Đồng Phú), xã Thanh Lương (thị xã Bình Long), xã Đức Liễu (huyện Bù Đăng). Đến ngày 1-1-2019, sẽ sơ kết đề án và triển khai trên các địa bàn còn lại.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc khi chuyển bộ phận một cửa sang bưu điện, như tài chính, mất thời gian đối với những thủ tục giải quyết tại chỗ; nhân sự, nghiệp vụ của nhân viên bưu điện có đảm bảo được nhiệm vụ khi triển khai thực tế hay không?

Những vướng mắc của các sở, ngành được Phó tổng giám đốc Đinh Như Hạnh làm rõ, đồng thời cho biết Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đảm bảo về cơ sở vật chất; nhân sự đủ trình độ, chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ, công việc trong thực tế.

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm cho biết: Thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã làm tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả. Về ý kiến của các bên, UBND tỉnh sẽ có buổi làm việc với các sở, ngành đi đến thống nhất và báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy để có hướng giải quyết.