Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Yên Bái ký thỏa thuận hợp tác với Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Bưu điện tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự qua dịch vụ Bưu chính.


Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác

Tham dự Lễ ký kết có các đồng chí Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự và Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Yên Bái; Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Thi hành án dân sự; Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và Trưởng/phó, chuyên viên các phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh.

Theo thỏa thuận được ký kết, Bưu điện sẽ thay mặt người dân nộp, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan thi hành án. Hai đơn vị cam kết bảo đảm đúng thời gian, tiết kiệm chi phí, giữ an toàn, bí mật, chính xác, nguyên vẹn khi chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. 

Ngoài ra, Bưu điện tỉnh và Cục THADS tỉnh cũng sẽ hợp tác chuyển phát công văn, tài liệu từ các cơ quan thi hành án đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông nhằm tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.
Qua đó giúp phát huy hiệu quả, tận dụng mạng lưới bưu chính công cộng sẵn có để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân. Góp phần cải cách TTHC, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đến làm việc. 

Tại Lễ ký kết, Lãnh đạo hai đơn vị thống nhất phối hợp chặt chẽ; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình cung cấp dịch vụ; kịp thời chấn chỉnh chất lượng dịch vụ theo các nội dung đã thỏa thuận nhằm mang lại hiệu quả hợp tác của hai đơn vị.