Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

An Giang: Chi trả chính sách trợ giúp xã hội qua hệ thống bưu điện hơn 413 tỷ đồng

Chiều 4/1, Bưu điện An Giang phối hợp Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức sơ kết công tác chi trả chính sách trợ giúp xã hội qua hệ thống bưu điện.


Khen thưởng các tổ chức thực hiện tốt công tác chi trả chính sách trợ giúp xã hội năm 2018

Theo đánh giá của các ngành chức năng, việc triển khai thực hiện công tác chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông qua hệ thống bưu điện hơn 2 năm qua (từ tháng 7-2016 đến tháng 12-2018) đã góp phần đảm bảo các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch và không phát sinh trường hợp khiếu nại. 

Riêng năm 2018, hệ thống bưu điện trong tỉnh đã chi trả bình quân mỗi tháng cho 87.829 lượt người, với tổng số tiền hơn 413 tỷ đồng.