Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Năm 2018: Bưu điện tỉnh Đắk Nông đạt doanh thu 122 tỷ đồng

Sáng ngày 10/1, Bưu điện tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.


Bưu điện tỉnh nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Năm 2018, Bưu điện tỉnh có nhiều đột phá trong triển khai các dịch vụ bưu chính, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Đổi mới và tạo đột phá trong công tác tiếp thị khách hàng thương mại điện tử; mở rộng quy mô và phạm vi cung cấp các dịch vụ thu hộ, chi hộ xuống các bưu điện văn hóa xã; triển khai tốt các dịch vụ mùa trung thu, phát hành lịch; tập trung khai thác dịch vụ tại các trường học, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở thu mua nông sản trên địa bàn. Tổng doanh thu năm 2018 đạt 122 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch giao, tăng 26% so với thực hiện năm 2017. Nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát có tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ hoàn thành cao nhất với doanh thu đạt 26,3 tỷ đồng.

Năm 2019, Bưu điện tỉnh phấn đấu doanh thu đạt 145 tỷ đồng, doanh thu tính lương đạt 65,6 tỷ đồng; đẩy nhanh tốc độ phát triển hạ tầng mạng lưới; triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng thị phần và tốc độ tăng trưởng các nhóm dịch vụ; tiếp tục phối hợp với sở, ngành triển khai dịch vụ hành chính công.


Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tich xuất sắc 

Với những kết quả đạt được trong năm 2018, Bưu điện tỉnh và Bưu điện huyện Đắk R’lấp đã được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng cờ thi đua xuất sắc. Công đoàn ngành Thông tin và Truyền thông VN tặng bằng khen cho Công đoàn Bưu điện thị xã Gia Nghĩa; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bưu điện tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.