Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Vĩnh Long: Tập huấn cách thu thập dữ liệu cho dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam

Thực hiện phân công của Ban Chỉ đạo đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa”, ngày 13/1/2019, Bưu điện tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức tập huấn công tác thu thập dữ liệu dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam cho 450 cán bộ bưu điện, cán bộ đoàn trong tỉnh.


Nghe hướng dẫn về quy trình phối hợp tham gia thu thập dữ liệu địa chỉ

Tại buổi tập huấn này, các thành viên trực tiếp tham gia thực hiện dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam thuộc đề án “Hệ tri thức Việt số hóa” sẽ được triển khai về ý nghĩa, mục tiêu đề án và được hướng dẫn quy trình phối hợp tham gia thu thập dữ liệu địa chỉ tại địa bàn.

Theo đó, các thành viên tham gia thu thập dữ liệu phải chuẩn bị thiết bị smartphone có kết nối dữ liệu 3G/4G và có cấu hình tương ứng để cài đặt ứng dụng.

Thực hiện việc cài đặt  mobile app “VNPOST thu thập địa chỉ” và thực hiện việc thu thập dữ liệu địa chỉ theo hướng dẫn sử dụng. Nội dung thu thập gồm: tên địa chỉ, địa chỉ chi tiết của địa điểm, loại đối tượng và ghi chú khác cho đối tượng nếu có. Đồng thời, chụp ảnh tất cả các địa điểm, ngoại trừ các nơi cấm.

Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá” được khởi động từ ngày 1/1/2018. Mục tiêu xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa thông qua việc tổng hợp, hệ thống hóa, việt hóa, số hóa, lưu trữ một cách tiên tiến và phổ biến tri thức trong mọi lĩnh vực nhằm phục vụ cho việc khai thác sử dụng thông tin phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế, xã hội.

Kết thúc giai đoạn 1, đề án đã có 46.159 tài khoản trên cổng thông tin itrithuc.vn; 10.462 bộ dữ liệu mở; 3.240.460 câu hỏi; 5.931 bài viết trên cây tri thức.

Giai đoạn 2 này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Bưu điện Việt Nam thực hiện dự án “Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam”. Theo đó, đoàn viên thanh niên sẽ trực tiếp tham gia thu thập dữ liệu địa chỉ trên toàn quốc, làm giàu cơ sở dữ liệu cho dự án và hoàn thành trong tháng 1/2019.