Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Bình Định triển khai kế hoạch năm 2019

Ngày 10/01/2019, Bưu điện tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019. Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có ông Phan Cao Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và ông Nguyễn Quốc Vinh – Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh , các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh và các chủ đối tác dịch vụ.


Thành viên HĐTV Tổng công ty Nguyễn Quốc Vinh trao tặng
Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Bưu điện tỉnh

Năm 2018, Bưu điện tỉnh Bình Định đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể: Tổng doanh thu của đơn vị thực hiện trên 246 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch, tăng 26% so với thực hiện năm 2017; Doanh thu tính lương thực hiện gần 90 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch, tăng 17% so với thực hiện năm 2017; Chênh lệch thu chi thực hiện gần 4 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch; Năng suất lao động đạt 323 triệu đồng/người/năm, tăng 21% so với thực hiện năm 2017; Nộp ngân sách nhà nước 6 tỷ đồng, tăng 64% so với năm 2017. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định.


Trao tặng Giấy khen cho các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh

Hội nghị đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế năm 2018 cần phải khắc phục và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019 nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Với định hướng, mục tiêu và với chủ đề hoạt động năm 2019: Đổi mới toàn diện - Nắm bắt cơ hội - Đột phá thành công, Bưu điện tỉnh quyết tâm thực hiện tổng doanh thu tăng 22% so với năm 2018; doanh thu tính lương tăng 36% so với năm 2018; Chênh lệch thu chi 3,6 tỷ đồng góp phần cùng Tổng công ty thực hiện thực hiện thành công kế hoạch 2019, tạo nền tảng cho năm 2020 – 2021 và giai đoạn đến năm 2025.

Với những thành tích đạt được năm 2018, Bưu điện tỉnh và Bưu điện huyện Hoài Ân đã được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua xuất sắc; Công đoàn Bưu điện tỉnh, Công đoàn Khối Quản lý Bưu điện tỉnh và Công đoàn Bưu điện huyện Tây Sơn được Công đoàn Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen; 07 đơn vị trực thuộc được Tổng công ty tặng Giấy khen và 03 Công đoàn cơ sở thành viên nhận Giấy khen của Công đoàn Tổng công ty.