Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Bưu điện - Văn hóa xã.

Quyết định 1690/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 10 năm 2018 về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cho tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng và phát triển Bưu điện-Văn hóa xã tại đây