Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Long An triển khai kế hoạch năm 2019

Ngày 14/01/2019, Bưu điện tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019. Bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty dự hội nghị.


Phó Tổng giám đốc Chu Thị Lan Hương tặng Giấy khen của Hội đồng thành viên cho các đơn vị

Năm 2018, Bưu điện tỉnh cơ bản đạt được các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh. Trong đó, tổng doanh thu đạt 208,7 tỷ đồng, tăng 37,6% so với năm 2017. Các nhóm dịch vụ Bưu chính chuyển phát, Tài chính bưu chính, phân phối truyền thông luôn được Bưu điện tỉnh đẩy mạnh phát triển. Công tác tiếp thị, phát triển khách hàng luôn được tăng cường đã đáp ứng được yêu cầu của khách hàng lớn và nhóm khách hàng thương mại điện tử. Các dịch vụ chuyển phát hành chính công, chi trả lương hưu, chi trả bảo trợ xã hội, phát triển đại lý bán bảo hiểm,… ngày càng nâng cao và mở rộng. Mô hình Bưu điện Văn hóa xã đa dịch vụ có Trưởng Bưu điện Văn hóa xã ngày càng được chú trọng và nhân rộng trên toàn địa bàn. Kết quả, trong năm tổng doanh thu mạng lưới Bưu điện Văn hóa xã trên địa bàn đạt 60,22 tỷ đồng, góp phần cải thiện thu nhập cho người lao động. 

Năm 2019, Bưu điện tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu tổng doanh thu đạt trên 270 tỷ đồng, năng suất lao động đạt trên 419 triệu/người/năm; tập trung phát triển 3 nhóm dịch vụ chính Bưu chính chuyển phát, Tài chính Bưu chính, Phân phối Truyền thông; nâng cao chất lượng dịch vụ trên toàn mạng lưới, đẩy mạnh phát triển dịch vụ Hành chính công và quyết tâm đưa Bưu điện Văn hóa xã trở thành trung tâm hành chính công tại xã.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của Bưu điện tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, cũng đề nghị Bưu điện tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ hành chính công, phối hợp với các cơ quan để triển khai, duy trì và phát triển dịch vụ hành chính công trên địa tỉnh. Bên cạnh đó, quan tâm, sửa chữa và nâng cấp các Bưu cục, Bưu điện Văn hóa xã để phục vụ cho người dân được tốt hơn.

Tại Hội nghị, Bưu điện tỉnh đã thông qua các quyết định khen thưởng và trao tặng giấy Khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2018.