Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện Cần Thơ tổ chức tập huấn Tiếp nhận hồ thủ tục hành chính lĩnh vực thi hành án dân sự

Ngày 23/01/2019, Bưu điện thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ tổ chức tập huấn tiếp nhận hồ thủ tục hành chính lĩnh vực thi hành án dân sự qua hệ thống Bưu điện.

Tham dự tập huấn có đại diện Lãnh đạo Bưu điện thành phố Cần Thơ và Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; Trưởng các Bưu cục và chuyên quản dịch vụ BCCP của các đơn vị trực thuộc.

Lớp tập huấn đã hướng dẫn triển khai kỹ năng tiếp nhận, xử lý yêu cầu thi hành án, nhận yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án, vấn  đề nhận tiền và tài sản qua Bưu điện. Quy trình nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Quy trình thủ tục hành chính khi áp dụng cơ chế một của của các cơ quan thi hành án dân sự.

Lớp học cũng dành thời gian để trao đổi, thảo luận và giải đáp những khó khăn vướng mắc của học viên trong quá trình triển khai dịch vụ.

Thông qua tập huấn, học viên nắm bắt các nội dung để triển khai tại đơn vị, qua đó giúp đảm đảm chất lượng, thời gian quy định, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh năm 2019.