Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019

Ngày 13/3/2019, Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019 với sự tham dự của 55 đại biểu đại diện cho trên 400 CBCNV-LĐ. Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.


Năm 2018, Bưu điện tỉnh Hà Nam đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được Tổng công ty giao. Tổng doanh thu thực hiện 115,7% kế hoạch năm, tăng trưởng 42% so với năm 2017. Doanh thu tính lương bằng 109,2% kế hoạch được giao, tăng 23% so với năm 2017. Năng suất lao động tăng tăng 22,8% so với năm 2017.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2018, cùng với đó bàn các giải pháp để triển khai thực hiện trong năm 2019; nghiên cứu và đóng góp ý kiến tham gia bổ sung, sửa đổi nội dung các quy chế, quy định của Bưu điện tỉnh. Hội nghị đã tổ chức đối thoại trực tiếp, giải đáp những vấn đề quan trọng liên quan đến quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động một cách thỏa đáng, phát huy quyền dân chủ của CNVC-LĐ Bưu điện tỉnh.

Hội nghị đã tiến hành bầu đại diện người lao động tham gia đối thoại định kỳ gồm 03 đồng chí; bầu Ban Thanh tra nhân dân Bưu điện tỉnh nhiệm kỳ 2019-2020 gồm 5 đồng chí; lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng Bưu điện tỉnh theo 9 nội dung quy định; giới thiệu cán bộ kế cận các chức danh Lãnh đạo và Kế toán trưởng Bưu điện tỉnh. Các đại biểu đã quyết nghị thống nhất thông qua nghị quyết Hội nghị với quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi các nội dung, tiêu chí đề ra.