Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Chỉ thị của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua khen thưởng năm 2019

Chỉ thị số 05/CT-BTTTT ngày 11/1/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua khen thưởng năm 2019 tại đây