Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Lâm Đồng: Thí điểm dịch vụ hành chính công qua Bưu điện

Từ ngày 1/4/2019, một số dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được chuyển giao thí điểm cho nhân viên Bưu điện thực hiện tại các địa điểm Trung tâm Phục vụ Hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà; bộ phận Một cửa thuộc UBND thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương.

Theo đó, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng cử từ 2 đến 4 nhân viên phối hợp với công chức, viên chức thuộc sở, ngành 3 cấp tỉnh, huyện, xã tại các địa điểm nói trên để chủ động hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại bộ phận Một cửa, Cổng dịch vụ hành chính công hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Những lĩnh vực TTHC thí điểm cho Bưu điện gồm: Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ngoại vụ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thương binh và xã hội, Nội vụ, Tài chính kế hoạch và đầu tư, Giao thông vận tải.