Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Long An tham gia tuyên truyền tổng điều tra dân số và nhà ở

Theo thỏa thuận hợp tác tuyên truyền về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tổ chức diễu hành, cổ động tuyên truyền.


Ảnh minh họa

Tại Long An, Bưu điện tỉnh huy động 12 xe ôtô chuyên ngành cổ động trong 2 ngày 31/3 và 01/4/2019. Các xe được trang trí panô, áp phích, logo theo mẫu quy định, diễu hành qua các tuyến đường chính tại 15 huyện, thị xã, thành phố. Riêng buổi sáng ngày 01/4, các xe cổ động sẽ diễu hành tại địa điểm tổ chức lễ ra quân tại từng địa phương.

Việc tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản, thời điểm, kế hoạch tiến hành tổng điều tra; trách nhiệm của các cấp, các ngành, quyền và nghĩa vụ của người dân trong cuộc tổng điều tra. Từ đó, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho điều tra viên. Người dân cũng có quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về điều tra thống kê của các tổ chức, cá nhân trong cuộc tổng điều tra.