Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Quy định mới về Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu

Ngày 31/01/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 166/QĐ-BHXH ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN. Quyết định 166/QĐ-BHXH có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2019.

Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị lần đầu bao gồm:

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động (KNLĐ) hoặc bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Nếu giám định y khoa mà tỷ lệ suy giảm KNLĐ cao hơn 61% thì hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp trong trường hợp này phải có Biên bản giám định y khoa.

- Trường hợp điều trị nội trú: Bản sao giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi điều trị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

- Trường hợp bị bệnh nghề nghiệp mà không điều trị nội trú thì có thêm giấy khám bệnh nghề nghiệp.

- Chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng theo quy định về trang cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình.

- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mẫu số 05A-HSB.

- Trường hợp thanh toán phí giám định y khoa thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa.