Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và các ngày lễ lớn của ngành

Thực hiện kế hoạch số 324/KH-CĐTTTT ngày 03/06/2019 của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019), 74 năm Ngày Truyền thống Ngành Bưu điện (15/8), Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (28/8), 72 năm ngày thành lập Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (30/8), ngày 10/6/2019, Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành văn bản số 248/CĐTCTBĐ-TĐTT hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Các nội dung hoạt động này nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam nói riêng đối với sự nghiệp phát triển Đất nước.

Để tạo điều kiện hỗ trợ cho các Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức các hoạt động, Công đoàn Tổng công ty đã ban hành quyết định hỗ trợ kinh phí cho các Công đoàn cơ đoàn cơ sở với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng.

Trên cơ sở đó, các Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai tới toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ, tạo nên sự đồng thuận, thống nhất trong việc triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam qua đó động viên, khích lệ CNVCLĐ đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của các đơn vị nói riêng và của toàn Tổng công ty nói chung.