Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Thông tin bưu gửi không phát được tính đến tháng 5/2019

Ngày 22/6/2019, Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện đã ban hành văn bản số 1050/TB-VCKV về việc công khai bưu gửi không phát được.

Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện thông báo việc thực hiện niêm yết công khai thông tin bưu gửi không phát được đến hết tháng 5/2019 trở về trước. Thời gian niêm yết trong vòng 3 tháng từ 1/7/2019 đến 1/10/2019. 

Trong thời gian niêm yết, khách hàng có nhu cầu nhận lại bưu gửi có thể liện hệ theo số máy, địa chỉ đã thông báo hoặc số điện thoại 024.32272541 (Phòng Nghiệp vụ - Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện). Sau thời gian niêm yết, bưu gửi không có người nhận sẽ được xử lý theo quy định và không giải quyết các vấn đề phát sinh khác liên quan đến bưu gửi đã hết thời gian công khai thông tin bưu gửi không có người nhận. 

Bảng công khai danh sách bưu gửi không có người nhận tại đây.