Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đào tạo kỹ năng quản lý điều hành sản xuất kinh doanh cho cán bộ chủ chốt

Ngày 04/7/2019, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị cho các học viên là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên, nhân viên bán hàng chủ động, chuyên quản BĐ-VHX các đơn vị trực thuộc và Trưởng, phó các phòng chức năng, chuyên viên phòng KHKD, KTNV.


Giám đốc Bưu điện tỉnh trực tiếp đứng lớp trao đổi với các học viên

Tại buổi đào tạo các học viên được nghe, phổ biến và quán triệt những nội dung liên quan đến quản trị rủi ro về tài chính, củng cố lại những kiến thức về kịch bản kinh doanh, tổ chức sản xuất. Trao đổi, thảo luận và đi sâu vào phân tích những nhược điểm, tồn tại trong quá trình sản xuất để từ đó có những giải pháp thiết thực mang lại hiệu quả trong công việc.

Kết thúc chương trình đào tạo, Lãnh đạo Bưu điện tỉnh đã trao thưởng cho các đơn vị đã hoàn thành vượt mức kế hoạch trong chương trình thi đua phát triển dịch vụ BHXH tự nguyện.