Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Sao gửi Quyết định về việc phát hành bộ tem “Kỷ niệm 150 năm sinh V.I. Lê-nin (1870-1924)”

Ngày 20/4/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ban hành văn bản số 1709/BĐVN-TBC về việc sao gửi Quyết định số 699/QĐ-BTTTT ngày 17/4/2020 về việc phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 150 năm sinh V.I. Lê-nin (1870-1924)” của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Văn bản số 1709/BĐVN-TBC tại đây.

- Quyết định số 1370/QĐ-BTTTT tại đây.