Đường dây nóng hỗ trợ   1900 54 54 81

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bắc Giang và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Chiều ngày 10/9/2019, đã diễn ra ký kết thỏa thuận hợp tác UBND tỉnh Bắc Giang và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Dự Lễ ký kết có Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn, lãnh đạo các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố.


Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh và Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn
ký thỏa thuận hợp tác

Theo thỏa thuận hợp tác, UBND tỉnh Bắc Giang và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ triển khai thực hiện các nội dung hợp tác như:

Phối hợp đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Phối hợp triển khai Chính quyền điện tử, đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến thông qua việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến tại các điểm giao dịch của Bưu điện; Phối hợp triển khai thí điểm việc Bưu điện tham gia, hỗ trợ bộ phận Một cửa các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục phối hợp triển khai nâng cấp, mở rộng mạng lưới điểm Bưu điện- Văn hóa xã, cung ứng các dịch vụ tiện ích như: tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích…đảm bảo mạng lưới bưu chính hiện đại, rộng khắp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; UBND tỉnh Bắc Giang hỗ trợ trong phạm vi cho phép, tạo điều kiện thuận lợi để Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai nâng cấp, mở rộng mạng điểm phục vụ trên địa bàn.

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bắc Giang và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh Bắc Giang và các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố cùng ký kết các thỏa thuận trong từng lĩnh vực, địa bàn để phối hợp, triển khai thực hiện.


Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bưu điện tỉnh Bắc Giang với các sở, ngành

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh cho biết, với các kết quả đạt được trong thời gian qua, Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ đã được đánh giá là một trong những văn bản được triển khai đồng bộ, thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng của các bộ, ngành, địa phương đối với chủ trương chung của Chính phủ trong việc đổi mới phương thức phục vụ nhân dân một cách hiệu quả hơn, góp phần khắc phục những hạn chế trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời tạo điều kiện cho người dân tiết kiệm chi phí đi lại, công sức chờ đợi để làm thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực bưu chính không chỉ hỗ trợ, hợp tác giúp tỉnh Bắc Giang thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính mà còn góp phần đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ hành chính công trong thời gian qua. 

Chủ tịch UBND tỉnh cam kết sẽ Chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện các nội dung trong hợp tác.


Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bưu điện tỉnh Bắc Giang với các huyện, thành phố

Tại Lễ ký kết, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn cam kết với UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Bưu điện tỉnh Bắc Giang phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn đẩy mạnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Cam kết bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong việc cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, Xây dựng phương án thí điểm Bưu điện tham gia hỗ trợ Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính báo cáo UBND tỉnh xem xét và tổ chức triển khai thực hiện khi được phê duyệt tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ đáp ứng nhu cầu của tổ chức, người dân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính cả trực tiếp và trực tuyến… cùng tất cả những nội dung nhiệm vụ khác đã được ghi trong thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bắc Giang và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.